Would you like to visit another country's site?

Truy Cập & Bảo Mật

ECOUNT ERP là chương trình hoàn toàn nền tảng web nên có thể truy cập mọi lúc mọi nơi.

Quản Lý Công Việc Dễ Dàng & Nhanh Chóng Từ Trang Web

 • ECOUNT ERP cho phép người dùng đăng nhập trực tiếp thông qua trang web của chúng tôi mà không cần phải cài đặt chương trình vào máy tính hoặc máy chủ của họ. Kết quả là người dùng có thể truy cập chương trình và thực hiện công việc mọi lúc mọi nơi.
 • Một trong những lợi ích của việc sử dụng ECOUNT ERP là khả năng xem dữ liệu theo thời gian thực, đặc biệt đối với những công ty có nhiều cửa hàng và nhà máy hoạt động tại nhiều địa điểm khác nhau.
 • Bạn có thể ngay lập tức bắt đầu triển khai chương trình của chúng tôi ngay sau khi đăng ký. Bạn có thể đơn giản chỉ định tính năng nào bạn muốn sử dụng hoặc không.

Giới Hạn Truy Cập Dữ Liệu & Phân Quyền Người Dùng

 • Bạn có thể cấp quyền truy cập chương trình đến không giới hạn số lượng ID người dùng.
 • Mỗi ID người dùng có thể có thiết lập độc nhất về truy xuất phân hệ, menu, và các tùy chọn nhập dữ liệu. Bạn cũng có thể tạo nhóm phân quyền để có thể áp dụng cho cùng thiết lập phân quyền cho nhiều người dùng.
 • Từng công ty có thể cấu hình quy trình xác nhận đăng nhập. Bạn có thể giới hạn truy cập theo đại chỉ IP, giờ làm việc, và nhiều hơn nữa.
 • Nếu đã có phân quyền, người dùng có thể thực hiện công việc trong chương trình ngay cả khi họ không có mặt ở văn phòng.

Bảo Mật Dữ Liệu Trên Máy Chủ

 • Tất cả dữ liệu được nhập vào chương trình sẽ được lưu trên máy chủ đã được bảo mật của ECOUNT, không phải trên máy tính cá nhân của người dùng.
 • Dữ liệu trên máy chủ của ECOUNT được duy trì trên một máy chủ đã được bảo mật lưu trữ đá ứng được yêu cầu của chứng chỉ ISO 27001. Chúng tôi có các giao thức phát hiện hoạt động tại chỗ để bảo vệ chống lại đe dọa bảo mật dữ liệu và thời gian chết.
 • Cùng với việc sử dụng máy chủ được bảo mật, người dùng vẫn có thể cấu hình các biện pháp an ninh nội bộ trong ECOUNT ERP để hạn chế truy cập vào chương trình tương tự như hệ thống bảo mật dữ liệu cấp cao.

Truy Cập Bằng Di Động

 • Với sự tiến bộ của các thiết bị di động, nhiều công ty đang tiến hành kinh doanh trực tiếp thông qua máy tính xách tay, điện thoại thông minh, và máy tính bảng của họ.
 • Vì ECOUNT ERP hoàn toàn là nền tảng web, người dùng có thể đăng nhập vào chương trình trực tiếp từ trình duyệt web di động của họ mà không cần phải tải về hay cài đặt ứng dụng.