Would you like to visit another country's site?

Truy cập & bảo mật

Ecount ERP là phần mềm 100% nền tảng web nên có thể truy cập mọi lúc, mọi nơi.

Quản lý công việc dễ dàng & nhanh chóng trên Web

 • Ecount ERP cho phép người dùng đăng nhập trực tiếp thông qua trang web mà không cần phải cài đặt chương trình vào máy tính hoặc máy chủ. Nhờ vậy, người dùng có thể truy cập phần mềm và thực hiện công việc mọi lúc, mọi nơi.
 • Một trong những lợi ích của việc sử dụng Ecount ERP là khả năng xem dữ liệu theo thời gian thực, đặc biệt đối với những công ty có nhiều cửa hàng và nhà máy hoạt động tại nhiều địa điểm khác nhau.
 • Bạn có thể triển khai phần mềm Ecount ngay lập tức sau khi đăng ký. Và có thể thiết lập các tính năng sử dụng, ẩn các tính năng không sử dụng để đơn giản hóa phần mềm.

Giới hạn truy cập dữ liệu & phân quyền người dùng

 • Bạn có thể cấp quyền truy cập phần mềm cho số ID người dùng không giới hạn.
 • Có thể thiết lập quyền truy cập phân hệ, menu, và quyền hạn chi tiết về nhập/sửa/xóa v.v.. riêng cho từng ID người dùng. Bên cạnh đó, còn có thể tạo các nhóm quyền hạn để áp dụng cùng một phạm vi quyền hạn cho nhiều người dùng.
 • Từng công ty có thể cài đặt quy trình xác nhận đăng nhập. Bạn có thể chặn truy cập theo địa chỉ IP, giờ làm việc, và nhiều tùy chọn khác.
 • Nếu đã phân quyền, người dùng có thể thực hiện công việc trong phần mềm ngay cả khi họ không có mặt ở văn phòng.

Bảo mật dữ liệu trên máy chủ

 • Tất cả dữ liệu được nhập vào chương trình sẽ được lưu trên máy chủ đã được bảo mật của ECOUNT, không phải trên máy tính cá nhân của người dùng.
 • Dữ liệu trên máy chủ của Ecount được duy trì trên một máy chủ đã được bảo mật lưu trữ đáp ứng các yêu cầu của chứng chỉ ISO 27001. Chúng tôi có các giao thức phát hiện hoạt động tại chỗ để bảo vệ chống lại các mối đe dọa bảo mật dữ liệu và downtime (thời gian chết).
 • Cùng với việc sử dụng máy chủ được bảo mật, người dùng vẫn có thể thiết lập các biện pháp bảo mật nội bộ trong Ecount ERP để hạn chế truy cập vào phần mềm tương tự như hệ thống bảo mật dữ liệu cấp cao.

Truy cập bằng di động

 • Với sự tiến bộ của các thiết bị di động, nhiều công ty đang tiến hành kinh doanh trực tiếp thông qua máy tính xách tay, điện thoại thông minh, và máy tính bảng của họ.
 • Vì Ecount ERP hoàn toàn là nền tảng web, nên người dùng có thể đăng nhập vào phần mềm trực tiếp trên thiết bị di động mà không cần tải về máy hay cài đặt thêm.