Would you like to visit another country's site?

Quản lý hợp đồng

Để quản lý tốt giao dịch phát sinh định kỳ theo hợp đồng như phí dịch vụ, tiền thuê văn phòng và giảm thiểu việc phải thao tác nhập liệu lặp đi, lặp lại. Thì tính năng quản lý hợp đồng của Ecount là giải pháp tốt nhất.

Đặc điểm riêng

 • Thiết lập các loại hợp đồng theo đặc thù mỗi công ty.
 • Đối với hợp đồng dài hạn, chỉ với một thiết lập ban đầu, cho phép tạo lập nhiều hóa đơn sau này.
 • Có thể gộp nhiều hợp đồng thành một hóa đơn.

Tính năng quan trọng

 • Tối ưu hóa quản lý hợp đồng

  • Hợp đồng có thể được đăng ký theo loại, giá trị, tần suất thanh toán hoặc đặc thù của hợp đồng.
  • Hợp đồng sau khi được khởi tạo, có thể thiết lập thiết lập các mục nhập liệu để quản lý.
 • Tạo hóa đơn định kỳ

  • Chỉ cần đăng ký ngày đến hạn thanh toán và ngày thanh lý hợp đồng, thì trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng, phần mềm sẽ tự sinh các hóa đơn định kỳ vào đúng ngày thanh toán và khớp với giá trị theo mỗi giai đoạn.
  • Khi điều khoản của các hợp đồng thay đổi, người dùng có thể thay đổi hàng loạt các hạng mục liên quan đến số lượng và số tiền.
 • Tính năng yêu cầu hàng loạt

  • Dựa trên thời gian đến hạn của các khoản cần thanh toán theo tháng hoặc theo ngày, cho phép khởi tạo một hóa đơn cho nhiều hợp đồng.
  • Thông qua báo cáo Tình hình chưa xuất hóa đơn, dễ dàng kiểm tra được các hợp đồng bị bỏ sót việc thanh toán và tiến hành ngay tức thì.
Quản lý hợp đồng