Would you like to visit another country's site?

Báo cáo quản lý

Người kinh doanh cần kiểm tra tức thời báo cáo cần thiết trước khi đưa ra quyết định.
Nếu sử dụng Ecount thì có thể kiểm tra tức thời dữ liệu cần thiết phục vụ cho việc ra quyết định bất cứ lúc nào, ở đâu.

Đặc điểm riêng

 • Cung cấp tất cả sổ cái cần cho kinh doanh.
 • Có thể kiểm tra báo cáo mong muốn bất cứ lúc nào, ở đâu.
 • Cung cấp báo cáo với hình thức đa dạng.

Tính năng quan trọng

 • Báo cáo vì người kinh doanh

  • Có thể kiểm tra tức thời báo cáo cần cho phán đoán như báo cáo dự toán, Bảng tình hình dự toán, phân tích lợi nhuận từng tháng v.v.
  • Cho dù không kết nối vào Ecount thì cũng có thể nhận báo cáo kinh doanh dạng ngày vào mỗi ngày.
 • Kiểm tra báo cáo thời gian thực

  • Nếu được kết nối mạng thì có thể kiểm tra tình hình công việc trong công ty chúng ta bất cứ ở đâu.
  • Ở bên ngoài cũng có thể nắm được tình hình thực tế và có thể đưa chỉ thị công việc đúng lúc.
 • Cung cấp báo cáo đa dạng

  • Có thể kiểm tra dễ dàng bằng hình thức mong muốn như bảng, biểu đồ, đồ thị v.v.
  • Có thể kiểm tra dễ dàng dữ liệu công việc mong muốn trong thời gian đa dạng như quá khứ, hiện tại, tất cả v.v.
Báo cáo quản lý