Would you like to visit another country's site?

Tất cả tính năng ERP

Nếu một ERP không đầy đủ tính năng, hoặc phải trả thêm phí khi có phát sinh thêm người dùng thì việc sử dụng lâu dài là rất khó.
Ecount ERP cung cấp tất cả chức năng cần trong doanh nghiệp và cập nhật liên tục, nên dù qui qui mô công ty bạn có thay đổi thì vẫn sẽ tương thích.

Đặc điểm riêng

 • Ecount ERP cung cấp tất cả tính năng cần thiết như tồn kho, sản xuất, kế toán, kinh doanh, mua hàng, lương, quản lý nhóm công ty v.v.
 • Có thể sử dụng tất cả tính năng mà không phải trả thêm phí.
 • Cho dù biến đổi như gia tăng lượng số nhân viên và qui mô phát triển hơn thì vẫn có thể tối ưu hóa tức thời tất cả công việc như bình thường.

Tính năng quan trọng

 • Tất cả chức năng cần thiết cho doanh nghiệp

  • ERP có thể sử dụng tất cả tính năng cần trong doanh nghiệp như kiểm kê, sản xuất, kế toán, kinh doanh, mua hàng, lương, groupware, webmail v.v.
  • Cung cấp tất cả tính năng cần cho đa dạng ngành nghề như chế tạo,lưu thông,dịch vụ,thương mại,kế toán v.v
 • Cài đặt theo mô hình công ty

  • Vì chỉ cài đặt giao diện menu của ERP mà công ty mong muốn nên có thể sử dụng thuận tiện hơn.
  • Khi tạo nội dung giao dịch thì có thể thêm và sửa hạng mục cần bằng những thiết lập đơn giản.
  • Tùy chỉnh các mẫu báo cáo theo nhu cầu của mỗi công ty
 • 10 năm sau cũng áp dụng được Ecount ERP ở tất cả ngành nghề

  • Thêm chức năng cần thông qua việc nâng cấp miễn phí mỗi tuần và đang sở hữu nhiều tính năng doanh nghiệp cần.
  • Có thể đề xuất trực tiếp tính năng mà người dùng cần và tính năng sẽ được phản ánh tức thì với bộ phận phát triển sau khi có quyết định khi họp mỗi tuần.
Tất cả tính năng ERP