Would you like to visit another country's site?

Chức năng thông báo

Bạn có thể chia sẻ công việc, trình ký điện tử bằng cách gửi thông báo đến người phụ trách. Trên Ecount cung cấp đa dạng các hình thức thông báo như tin nhắn nội bộ, email, popup trên điện thoại thông qua ứng dụng Ecount.

Đặc điểm riêng

 • Tính năng thông báo giúp cho việc truyền đạt thông tin và chia sẻ công việc đến người quyết định/người phụ trách trở nên nhanh chóng hơn.
 • Thiết lập thông báo tự động đến những người được chỉ định khi có các giao dịch hoặc hạng mục công việc được tạo mới.
 • Nắm bắt công việc mọi lúc, mọi nơi bằng thông báo popup qua app Ecount trên điện thoại.

Tính năng quan trọng

 • Truyền đạt công việc nhanh chóng và chính xác

  • Khi có các chứng từ, lịch trình công việc, phê duyệt điện tử, phân công công việc .... được tạo mới trên Ecount, bạn có thể chỉ định những người có liên quan và gửi thông báo báo đến họ. (Thông báo qua tin nhắn nội bộ, email, ...)
  • Người dùng nhấn vào vào đường dẫn đính kèm trong tin nhắn hoặc email để xem chi tiết về công việc.
 • Gửi thông báo tự động đến người phụ trách đã chỉ định

  • Thiết lập thông báo tự động sau khi tạo các chứng từ trên ERP, giúp người phụ trách nắm bắt tiến độ công việc kịp thời.
  • Ngoài ra còn hỗ trợ tính năng thông báo về tình hình đơn hàng của khách hàng hoặc đại lý gửi qua Cổng đặt hàng online.
  • Thông báo đa dạng: Email, ứng dụng (APP), tin nhắn nội bộ, tin nhắn popup trên phần mềm ... Người dùng có thể lựa chọn nhiều hình thức thông báo cùng một lúc.
 • Thông báo Popup trên điện thoại (APP Ecount)

  • Ecount hỗ trợ ứng dụng trên điện thoại miễn phí.
  • Cài đặt ứng dụng Ecount ERP để nhận được thông báo về công việc mọi lúc, mọi nơi.
Chức năng thông báo