Would you like to visit another country's site?

Nâng cấp miễn phí

Mỗi khi thay đổi qui mô và mô hình kinh doanh trong doanh nghiệp , rất khó khăn để thay đổi hệ thống quản lý trước đó. Thông qua việc Ecount nâng cấp miễn phí khoảng 27.000 hạng mục trong 20 năm thì có thể sở hữu rất nhiều chức năng ứng phó tích cực với sự thay đổi môi trường kinh doanh của doanh nghiệp.

Đặc điểm riêng

 • Đang tiến hành nâng cấp tức khắc đúng với việc thay đổi các loại pháp luật và môi trường kinh doanh.
 • Có thể tối ưu hóa tất cả tính năng trong ERP vào công việc hiện tại chỉ với cài đặt đơn giản.
 • Đang nỗ lực để có thể phản ánh vào hệ thống tình hình đề xuất mà công ty đề xuất.

Tính năng quan trọng

 • Thực hiện việc nâng cấp miễn phí mỗi ngày

  • Ecount tiến hành nâng cấp hệ thống miễn phí mỗi ngày.
  • Khi yêu cầu thực tế của công việc thay đổi thì có thể áp dụng vào hệ thống một cách nhanh chóng.
  • Đang phát triển sao cho được hiển thị giao diện điện thoại giống với giao diện PC.
  • Vì cách thức sử dụng là Ecount kết nối vào máy chủ của Ecount rồi sử dụng nên nếu chỉ sửa máy chủ thì tất cả khách hàng đang dùng cũng có thể cập nhật được.
 • Tùy chỉnh tức khắc

  • Ecount ERP đang sở hữu đại đa số chức năng cần thiết trong doanh nghiệp nên có thể sử dụng tức thì tính năng cần thiết.
  • Có thể thực hiện tối ưu hóa cho môi trường công việc doanh nghiệp bất cứ lúc nào thông qua những thiết lập đơn giản.
 • Tiến trình phản ánh tình hình đề xuất

  • Với những tính năng cần thiết mà Ecount không có, Khách hàng có thể gửi yêu cầu đề xuất, những yêu cầu này sẽ được xem xét trong cuộc họp hằng tuần.
  • Sau cuộc họp thì sẽ phản hồi đến Khách hàng có tiến hành yêu cầu hay không và tình hình yêu cầu Cân nhắc có phát triển hay không sẽ dựa theo nguyên tắc ‘Phát triển và năng cấp nhanh những tính năng mà nhiều công ty yêu cầu.’
Nâng cấp miễn phí