Would you like to visit another country's site?

Lịch công tác

Quản lý và cập nhập lịch trình của toàn thể nhân viên lên hệ thống. Từ lịch làm việc, tăng ca đến lịch nghỉ phép của nhân viên đều được cập nhập đầy đủ.
Kiểm tra nhanh chóng qua máy tính hoặc thông qua App điện thoại.

Đặc điểm riêng

 • Kết nối và chia sẻ lịch làm việc của mỗi nhân viên một cách hiệu quả.
 • Dễ dàng tìm kiếm lịch trình làm việc với bộ lọc đa dạng.

Tính năng quan trọng

 • Thiết lập lịch trình

  • Thiết lập loại lịch trình, mục nhập liệu bắt buộc và thông tin khác theo nhu cầu quản lý của doanh nghiệp.
  • Cài đặt vòng lặp lịch trình đăng ký.
  • Đăng ký nhắc nhở qua email hoặc qua tính năng nhắn tin nội bộ cho nhiều nhân viên.
 • Báo cáo tìm kiếm lịch trình làm việc

  • Báo cáo lịch trình theo giờ, ngày, tuần, tháng.
  • Tìm kiếm lịch trình theo nhân viên, bộ phận, khách hàng hay theo ghi chú
  • Tìm kiếm lịch trình cá nhân hoặc theo của toàn công ty.
Lịch công tác