Would you like to visit another country's site?

Mã vạch

Có khả năng đăng ký nhập/xuất kho bằng mã vạch.
Nếu sử dụng ứng dụng điện thoại thì có thể quét mã vạch bằng camera và có thể lưu bằng nhập/xuất kho.

Đặc điểm riêng

 • Có thể đăng ký mã vạch theo từng mặt hàng.
 • Có thể truy xuất báo cáo nhãn mã vạch sẽ dán vào hàng hóa.
 • Quét mã vạch của mặt hàng thì có thể ghi chú chính xác xuất nhập tồn kho.
 • Quét mã vạch bằng camera điện thoại là có thể lưu là nhập xuất kho.

Tính năng quan trọng

 • Quản lý mã vạch mặt hàng

  • Nhập số mã vạch hoặc là quét mã vạch thì có thể tạo chi tiết phiếu xuất kho vật tư như bán hàng,mua hàng,sản xuất v.v.
  • Có thể tải xuống định dạng mã vạch hợp lệ cho dù nhập tùy ý số,tiếng Anh.
 • Báo cáo nhãn mã vạch

  • Có thể cài đặt mẫu in nhãn mã vạch tùy yêu cầu.
  • Cung cấp tất cả 6 loại mã vạch : Code39, Code128, Ean13, ISBN, QR Code, Date Matrix
 • Ghi nhận nhập/xuất kho bằng cách dùng mã vạch

  • Khi nhập dữ liệu biến động tồn kho như bán hàng, mua hàng thì có thể sử dụng máy quét và xử lý xuất kho vật tư.
  • Nếu sử dụng tính năng mã vạch tại cửa hàng nhiều khách hàng thì có thể thực hiện nhanh thao tác bán hàng.
 • Quét mã vạch bằng ứng dụng Ecount

  • Nếu thiết lập ứng dụng Ecount thì sử dụng camera di động là có thể quét mã vạch.
  • Thông qua quét mã vạch thì liên kết tức thì chi tiết xuất kho vật tư đã xử lý với ERP.
  • Sử dụng ứng dụng Ecount ở bên ngoài như kho, xưởng là có thể quản lý xuất kho vật tư.
 • Quản lý Mã vạch phiếu

  • Sau khi tạo phiếu và nhấn in, có thể tạo và in được cả mã vạch của phiếu tương ứng.
  • Khi tìm kiếm phiếu cụ thể, có thể scan mã vạch phiếu để tải dữ liệu lên cho nhanh.
  • Trường hợp cần áp dụng nội dung của bước trước đó để tạo phiếu thì có thể tải được chi tiết phiếu tương ứng thông qua việc scan mã vạch.
   (Ví dụ: Khi nhập mua hàng mới có thể scan mã vạch phiếu Đơn mua hàng để tải lên cho tiết của Đơn mua hàng)
Mã vạch