Would you like to visit another country's site?

Mã vạch

Có khả năng thao tác nhập/xuất kho bằng mã vạch.
Có thể thao tác nhập/xuất kho thông qua quét mã vạch trên ứng dụng điện thoại bằng camera.

Đặc điểm riêng

 • Có thể đăng ký mã vạch theo từng mặt hàng.
 • Có thể thiết lập nhãn mã vạch để dán vào hàng hóa.
 • Quét mã vạch sẽ lưu trữ chính xác dữ liệu xuất nhập tồn của mặt hạng.
 • Có thể nhập liệu xuất nhập kho bằng camera điện thoại.

Tính năng quan trọng

 • Quản lý mã vạch mặt hàng

  • Nhập số mã vạch hoặc là quét mã vạch thì có thể tạo phiếu xuất kho vật tư như bán hàng, mua hàng,sản xuất, v.v..
  • Tạo mã vạch dễ dàng, tùy ý theo số hoặc chữ.
 • Thiết lập nhãn mã vạch

  • Có thể thiết lập nhãn mã vạch tùy yêu cầu.
  • Cung cấp tất cả 6 loại mã vạch : Code39, Code128, Ean13, ISBN, QR Code, Date Matrix
 • Ghi nhận nhập/xuất kho bằng cách dùng mã vạch

  • Khi nhập liệu sự biến động tồn kho như bán hàng, mua hàng thì có thể dụng mã vạch để nhập số lượng mặt hàng.
  • Sử dụng quét mã vạch sẽ giúp thao tác bán hàng nhanh chóng tại các cửa hàng có nhiều khách hàng.
 • Quét mã vạch bằng ứng dụng Ecount

  • Có sử dụng ứng dụng Ecount thì có thể sử dụng camera để quét mã vạch.
  • Quét mã vạch qua ứng dụng sẽ tự động đồng bộ với ERP.
  • Sử dụng ứng dụng Ecount, bạn có thể dễ dàng quản lý tồn kho ở bên ngoài như kho, xưởng sản xuất.
 • Quản lý Mã vạch phiếu

  • Sau khi tạo một phiếu, bạn có thể tạo một mã vạch của phiếu khi in.
  • Khi tìm kiếm một phiếu, có thể scan mã vạch phiếu để tìm kiếm nhanh chóng.
  • Trường hợp cần áp dụng chi tiết của phiếu bước trước, bạn có thể tìm kiếm nhanh chóng phiếu đó thông qua mã vạch phiếu.
   (Ví dụ: Khi nhập mua hàng mới có thể scan mã vạch phiếu Đơn mua hàng để tải lên chi tiết của Đơn mua hàng)
Mã vạch