Would you like to visit another country's site?

Quản lý mặt hàng

Để quản lý tồn kho hiệu quả cần phân loại danh mục hàng hóa một cách có hệ thống.
Sử dụng Ecount để phân nhóm mặt hàng theo tính chất, quy cách của mặt hàng, v.v..

Đặc điểm riêng

 • Đăng ký thông tin đa dạng cho từng mặt hàng.
 • Phân nhóm mặt hàng theo cấp độ giúp quản lý dễ dàng hơn
 • Có thể dễ dàng đăng ký hàng loạt thông tin nhiều mặt hàng bằng excel.
 • Có thể kiểm tra dữ liệu xuất nhập kho theo từng mặt hàng.

Tính năng quan trọng

 • Quản lý thông tin mặt hàng đa dạng

  • Không phải chỉ có thông tin cơ bản của mặt hàng, mà có thể tạo thông tin đa dạng như số lượng,đơn giá,giá thành.
  • Có thể tạo thêm các hạng mục dữ liệu trong trường hợp những dữ liệu có sẵn chưa đáp ứng đủ thông tin cho mặt hàng.
  • Có thể dễ dàng tải dữ liệu lên Ecount hàng loạt thông qua chức năng Tiện ích Excel một cách dễ dàng.
 • Phân loại danh mục mặt hàng

  • Đăng ký nhóm theo cấp độ tối đa 10 lớp như nơi chế tạo, kiểu mẫu, màu sắc, v.v.., sẽ giúp bạn dễ dàng phân loại mặt hàng.
  • Khi nhập liệu hoặc xem các mặt hàng đã đăng ký, bạn có thể dễ dàng tìm kiếm thông qua việc lọc theo nhóm mặt hàng.
 • Đăng ký hàng loạt thông tin mặt hàng

  • Có thể dễ dàng tải dữ liệu lên Ecount hàng loạt thông qua chức năng Tiện ích Excel một cách dễ dàng.
  • Cho phép chỉnh sửa hàng loạt thông tin mặt hàng đã đăng ký.
 • Chi tiết xuất nhập kho từng mặt hàng

  • Có thể kiểm tra trực tiếp tất cả tình hình bán hàng, mua hàng, sản xuất, v.v.. theo tiêu chuẩn mặt hàng.
  • Trên cùng một màn hình, không cần di chuyển nhiều trang, bạn có thể vừa nhập liệu, vừa xem tất cả lịch sử giao dịch, kiểm tra tồn kho, doanh số, tình hình mua hàng theo từng mặt hàng.
  • Có thể cài đặt mẫu biểu để hiển thị thông tin chi tiết của mặt hàng trên báo cáo tồn kho hay phiếu bán hàng, mua hàng.
Quản lý mặt hàng