Would you like to visit another country's site?

Làm thế nào để quản lý tốt tồn kho?


Phải lưu trữ đầy đủ chi tiết tất cả giao dịch

Nếu bạn lưu trữ đầy đủ các giao dịch thì bạn có thể dễ dàng quản lý kho thông qua sự hỗ trợ của phần mềm.

Một số doanh nghiệp quản lý tồn kho bằng excel hoặc các phần mềm đơn giản thì sẽ gặp một số khó khăn về khả năng chia sẻ dữ liệu, khó khăn trong quá trình xác nhận giao dịch, khó khăn trong việc xử lý theo thời gian thực, thường xuyên xảy ra lỗi dữ liệu, v.v..
Thậm chí nếu quản lý riêng biệt giao dịch và tồn kho thì không những khối lượng công việc tăng lên gấp bội mà còn ảnh hưởng đến thời gian trao đổi giữa các phòng ban với nhau.

Đây chính là lí do mà gần đây nhiều công ty bắt đầu sử dụng hệ thống phần mềm quản lý tồn kho.

Chỉ cần nhập liệu đầy đủ dữ liệu, Ecount sẽ xử lý tất cả.

Hệ thống tự động tính toán tăng/giảm tồn kho khi khi tiến hành nhập liệu các phiếu Mua hàng (Nhập kho) và Bán hàng (Xuất kho). Tương tự, khi tạo phiếu sản xuất thì hệ thống tự trừ số lượng nguyên/phụ liệu tiêu hao và tăng số lượng bán thành phẩm/thành phẩm tương ứng theo định mức BOM. Mọi thông tin giao dịch được phản ánh tức thời vào tất cả sổ sách liên quan, số liệu tồn kho đồng thời cũng được quản lý tự động.
Vì vậy quản lý kho càng trở nên dễ dàng hơn với Ecount.

Không chỉ quản lý tăng giảm tồn kho mà có thể quản lý nhiều hơn thế. Nếu nhập bán hàng (xuất kho) thì tự động sẽ có báo cáo doanh thu và công nợ theo khách hàng hoặc nhân viên kinh doanh.
Ngoài ra phần mềm có khả năng tính toán lượng hàng cần mua dựa trên các dữ liệu liên quan đến tồn kho, đơn đặt hàng, số lượng hàng mua tối thiểu, tồn kho an toàn,….
Có thể tính toán giá trị tồn kho theo các dữ liệu mua bán và có thể quản lý số sêri/số lô(Lot No.), giai đoạn bảo hành.
Nếu muốn quản lý tốt tồn kho

Quản lý số lượng tồn kho

 • Khi bạn nhập dữ liệu bán hàng, mua hàng, sản xuất thì tồn kho sẽ được cập nhật ngay tức thời.
  Theo đó, nhanh chóng tìm ra nguyên nhân chênh lệch giữa tồn kho trong nội bộ và tồn kho thực tế do thiếu sót trong quá trình nhập liệu giao dịch.
 • Số lượng tồn kho được tự động tính toán và phản ánh vào sổ sách. Có thể kiểm tra số lượng tăng giảm tồn kho theo thời gian thực.
 • Khi nhập dữ liệu bạn có thể chỉ định kho để nhập/xuất do đó bạn có thể quản lý sự tăng giảm tự động ở từng kho.
  Ngoài ra, hệ thống cho phép tạo kho không giới hạn nên có thể phân loại kho đúng với thực tế.

Kiểm tra lịch sử hàng tồn kho

 • Nếu xuất hiện sự chênh lệch tồn kho so với thực tế thì cũng không còn là vấn đề.
  Vì số liệu đã được tính toán dựa theo dữ liệu của các giao dịch nên bạn có thể truy xuất dữ liệu ngược lại để tìm ra các số liệu sai lệch một cách nhanh chóng.
 • Bạn có thể nhập số sêri và số lô(Lot No.) vào mặt hàng, nên cho dù là cùng loại mặt hàng thì cũng có thể truy xuất thông tin mặt hàng đó được nhập kho và xuất kho ở đâu, khi nào.

Liên kết với các nghiệp vụ khác

 • Nếu cấp trên muốn xem báo cáo thì không cần yêu cầu hay bàn giao dữ liệu từ các bộ phận. Các bộ phận cũng có thể dễ dàng xem các báo cáo, lịch sử chi tiết giao dịch trên phần mềm theo đúng nhu cầu dựa trên phân quyền đã được cho phép.
 • Phần mềm hỗ trợ bạn tạo các phiếu nhập hàng, xuất hàng kế thừa dữ liệu từ các đơn đặt hàng, lệnh sản xuất trước đó nên bạn không cần phải nhập lại một nội dung hai lần, vì vậy có thể phòng tránh được việc sai sót trong quá trình nhập liệu. Bạn có thể kiểm tra tiến độ của các phòng ban khác liên quan, vì vậy công việc của bạn cũng sẽ được kết nối một cách nhanh chóng.
 • Ví dụ: Bộ phận bán hàng xem kế hoạch mua hàng và xác định ngày giao hàng phù hợp cho đơn hàng của khách hàng.
  Bộ phận mua hàng xem kế hoạch sản xuất và tiến hành đặt mua vật tư cần thiết.xem kế hoạch mua hàng và xác định ngày giao hàng phù hợp cho đơn hàng của khách hàng.

Ước tính số lượng tồn kho

 • Bạn có thể dự báo được chính xác số lượng hàng hóa, vật tư cần mua để sản xuất và bán hàng dựa trên số lượng tồn kho hiện tại, doanh số và số lượng bán hàng theo kế hoạch.
 • Cài đặt số lượng tồn kho tối thiểu cho từng mặt hàng theo từng kho, vì vậy khi lên đơn đặt hàng hoặc bán hàng bạn có thể ngăn chặn được việc hàng hóa bị giảm xuống mức hàng tồn kho an toàn.

Tính toán lợi nhuận

 • Chỉ thông qua một thao tác, lợi nhuận của doanh nghiệp sẽ được tính toán tự động thông qua các giao dịch mua hàng, bán hàng, sản xuất.
 • Thông qua kiểm tra số tiền và tỉ lệ lợi nhuận theo từng mặt hàng, bạn có thể xác định các mặt hàng cần điều chỉnh số lượng tồn kho và số lượng cần sản xuất..
Miễn là bạn lưu trữ các dữ liệu bán hàng, mua hàng và sản xuất của mình, bạn có thể dễ dàng truy xuất kết quả số dư tồn kho, doanh thu và lợi nhuận.
Điều này cũng giúp bạn dễ dàng quản lý hàng tồn kho của mình mà không cần một hệ thống riêng biệt.