Would you like to visit another country's site?

Quản lý kết quả kinh doanh theo dự án

Sau khi lên mục tiêu dự án thì có thể xây dựng kế hoạch có hệ thống để đạt được mục tiêu.
Có thể đối chiếu kết quả thực tế so với mục tiêu là có thể nắm bắt dễ dàng tình hình tiến hành, có đạt mục tiêu hay không.

Đặc điểm riêng

 • Có thể thu thập kế hoạch đạt được từng dự án một cách cụ thể.
 • Có thể nắm bắt dễ dàng có đạt được mục tiêu đã được lên kế hoạch hay không.

Tính năng quan trọng

 • Thu thập mục tiêu theo từng dự án

  • Có thể cài đặt đề mục tài khoản kế toán được liên kết với ERP, tiêu chuẩn cập nhật từng hạng mục với hạng mục đạt được theo từng dự án.
  • Đối với hạng mục đạt được thì có thể chỉ định ngân sách theo tháng, theo kỳ, năm cho từng người phụ trách, khách hàng, phòng ban.
 • Đối chiếu kết quả mục tiêu

  • Có thể chọn dự án ở menu như bán hàng,mua hàng,kế toán v.v và có thể nhập phiếu.
  • Sau khi hoàn tất dự án thì có thể phân tích kết quả nhanh vì có thể nắm bắt trực tiếp sự chênh lệch đối với mục tiêu và kết quả thực.
  • Có thể kiểm tra báo cáo Tình hình kế hoạch/kết quả thực dự án theo hình thức đa dạng đối với từng thời gian, loại cập nhật.
Quản lý kết quả kinh doanh theo dự án