Would you like to visit another country's site?

Quản lý số seri/số lô

Quản lý số seri/số lô cho phép kiểm soát tốt hơn việc quản lý bảo hành, kiểm soát chất lượng,hàng trả về.
Ecount ERP cho phép bạn quản lý mặt hàng và tồn kho theo số seri/số lô.

Đặc điểm riêng

 • Có thể tra cứu lược sử của số sêri/số lô.
 • Nhập liệu và xem báo cáo tồn kho theo số seri/số lô.
 • Có thể quản lý số sêri/số lô thông qua mã vạch.

Tính năng quan trọng

 • Quản lý lược sử số sêri/số lô

  • Thông qua số seri/số lô mặt hàng là có thể truy tìm lược sử phân phối, sản xuất và hỗ trợ sau bán hàng.
  • Có thể sử dụng tính năng tạo tự động lượng lớn số sêri/số lô hoặc là tải lên hàng loạt dữ liệu bằng excel.
  • Có thể kiểm tra lược sử chi tiết từng số seri/số lô thông qua các báo cáo tồn kho theo số seri/số lô.
 • Quản lý xuất nhập tồn cho từng số seri/số lô

  • Có thể nhập liệu số seri/số lô ở tất cả menu nhập xuất kho như bán hàng, mua hàng, sản xuất, sau bán hàng, hàng lỗi, hàng trả, v.v..
  • Có thể quản lý tồn kho theo số seri/số lô trên từng kho.
  • Có thể thêm mục số seri/số lô ở từng báo cáo kiểm kê như tình hình bán hàng/mua hàng.
 • Quản lý mã vạch số sêri/số lô

  • Thông qua tính năng tạo và in mã vạch thì có thể quét mã vạch để nhập liệu cho dù không nhớ số seri/số lô.
  • Có thể quét mã vạch số seri/số lô bằng ứng dụng Ecount và phản ảnh vào ERP.
Quản lý số seri/số lô