Would you like to visit another country's site?

Quản lý số seri/số lô Kiểm tra được số lượng tồn kho theo số seri/số lô
cũng như theo dõi và quản lý chi tiết tăng giảm tồn kho.

Quản lý chi tiết lược sử số seri/số lô

 • Gán riêng mã số seri/số lô cho cùng mặt hàng để có thể không chỉ
  theo dõi quá trình phân phối, sản xuất mà còn quản lý được lược sử
  bảo hành sau bán hàng.
Quản lý chi tiết lược sử số seri/số lô

Quản lý chi tiết tăng giảm tồn kho theo Số seri/Số lô

 • Có thể nhập và tra cứu Số seri/số lô tại tất cả menu nhập xuất kho như Bán hàng, Mua hàng, Sản xuất,
  Sau bán hàng, Sản phẩm lỗi, Trả hàng v,v.
 • Thêm hạng mục Số seri/số lô vào các loại sổ sách như Tình hình Bán hàng/Mua hàng,
  Thẻ kho v,v để quản lý lược sử chi tiết.
 • Quản lý số lượng tồn kho Số seri/số lô riêng theo từng kho (cửa hàng).
Quản lý chi tiết tăng giảm tồn kho theo Số seri/Số lô

Dễ dàng đăng ký và tra cứu Số seri/số lô

 • Dễ dàng đăng ký và tra cứu Số seri/số lô

  Tải lên đồng loạt nhiều Số seri/số lô bằng Excel

 • Dễ dàng đăng ký và tra cứu Số seri/số lô

  Có thể quét mã vạch để quản lý, không cần phải nhớ mã Số seri/số lô phức tạp

 • Dễ dàng đăng ký và tra cứu Số seri/số lô

  So sánh được số lượng của toàn bộ mặt hàng với số lượng của Số seri/số lô