Would you like to visit another country's site?

Quản lý số seri/số lô

Do cần số seri/số lô để quản lý chi tiết của cùng một mặt hàng
nên có khả năng quản lý tồn kho theo từng số sêri/số lô và có thể quản lý nhập xuất một cách cụ thể.

Đặc điểm riêng

 • Có thể tra cứu lược sử của số sêri/số lô.
 • Có thể nhập tình hình có liên quan với nhập/xuất kho và tìm kiếm.
 • Có thể quản lý số sêri/số lô thông qua mã vạch.

Tính năng quan trọng

 • Quản lý lược sử số sêri/số lô

  • Cấp số sêri/Số lô riêng cho cùng mặt hàng là có thể truy tìm việc lưu thông và quá trình sản xuất, có thể quản lý cho giai đoạn sau bán hàng.
  • Có thể sử dụng tính năng tạo tự động lượng lớn số sêri/số lô hay là tải lên hàng loạt dữ liệu bằng excel, trang memo.
  • Thông qua từng loại báo cáo như tình hình tồn kho số seri/số lô v.v thì có thể quản lý lược sử chi tiết từng số sêri/số lô.
 • Quản lý xuất vật tư tồn kho cho từng số seri/số lô

  • Có thể quản lý riêng biệt thông qua chọn số sêri/số lô ở tất cả menu nhập xuất kho như bán hàng,mua hàng,sản xuất,sau bán hàng,hàng lỗi,trả hàng v.v.
  • Có thể xử lý nhập xuất tồn kho số sêri/số lô đang sở hữu theo từng kho(cửa hàng) làm nền tảng.
  • Có thể thêm mục số seri/số lô ở từng sổ cái kiểm kê như tình hình bán hàng/mua hàng.
 • Quản lý mã vạch số sêri/số lô

  • Thông qua tính năng tạo/in mã vạch thì có thể quét mã vạch và quản lý cho dù không nhớ số sêri/số lô.
  • Có thể nhận biết mã vạch số seri/số lô bằng ứng dụng Ecount và được phản ánh tức thời nội dung đã nhập vào ERP.
Quản lý số seri/số lô