Would you like to visit another country's site?

Quản lý thời gian

Mục đích cuối cùng của quản lý thời gian làm việc của nhân viên là phản ánh thu nhập hay tiền lương.
Nếu sử dụng chức năng quản lý thời gian trong Ecount ERP thì có thể quản lý tổng hợp lương và chấm công.

Đặc điểm riêng

 • Có thể thiết lập hệ thống quản lý thời gian làm việc hiện tại trong công ty.
 • Có thể quản lý tổng hợp chi tiết chấm công, số ngày nghỉ, lương.

  Tính năng quan trọng

  • Thiết lập và quản lý mục thời gian làm việc

   • Có thể cài đặt nguyên tắc quản lý thời gian hiện có trong công ty như tên gọi, số phép năm, thời gian và thứ phản ánh của thời gian làm việc vào Ecount.
   • Có thể tính toán ngày nghỉ căn cứ vào luật lao động từ ngày vào làm đối với từng nhân viên.
   • Có thể kiểm tra dữ liệu làm việc từng nhân viên thông qua báo cáo đa dạng như tình hình số ngày phép còn lại, tình hình chấm công v.v.
   • Nhân viên có thể yêu cầu và nhận phê duyệt trực tiếp.
  • Quản lý tổng hợp giờ vào/ra, thái độ làm việc, lương

   • Có thể xét giờ làm việc một cách tự động như làm quá giờ trên nền tảng ghi chú thời gian vào làm/ra về.
   • Liên kết thời gian làm việc cho mỗi nhân viên vpớ công thức tính lương để tính toán ra bảng lương.
  Quản lý thời gian
  Nhận tư vấn miễn phí ngay nếu bạn còn thắc mắc!
  028-3837-3100