Would you like to visit another country's site?

Quản lý lương

Bạn đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm phần mềm quản lý lương cho công ty?
Hãy để Ecount ERP trở thành giải pháp tối ưu cho bạn.

Đặc điểm riêng

 • Áp dụng công thức tính lương hiện tại của công ty vào Ecount.
 • Chỉ với một nút bấm, Ecount sẽ tự động tính toán theo công thức của các khoản phụ cấp và khấu trừ đã thiết lập trước đó.
 • Xem chi tiết phiếu lương bằng nhiều hình thức đa dạng.
 • Phản ánh thông tin chi tiết lương vào kế toán nhanh chóng.

Tính năng quan trọng

 • Thiết lập các khoản phụ cấp, khoản khấu trừ

  • Thiết lập khoản phụ cấp, khấu trừ và các công thức lương lên hệ thống ERP.
  • Chọn trả lương theo tháng hoặc theo giờ cho nhân viên.
  • Có thể tính lương riêng cho từng phòng ban, dự án, và nhân viên.
 • Tính lương tự động

  • Hệ thống tự động tính toán lương dựa trên thông tin nhân viên đã được đăng kí trước đó.
  • Liên kết với bảng chấm công khi tính lương theo giờ/ngày.
  • Khi tính lương, hệ thống tự động khấu trừ các khoản bảo hiểm, thuế v.v.. theo thiết lập lúc đầu.
 • Tình hình lương

  • Đa dạng các báo cáo về lương như sổ lương, tình hình lương của mỗi nhân viện hoặc phòng ban, v.v..
  • Tùy chỉnh mẫu biểu bảng lương theo nhu cầu của doanh nghiệp.
  • Gửi hàng loạt phiếu lương đến từng nhân viên qua email hoặc qua cổng lương online do Ecount cung cấp.
 • Liên kết với các tính năng khác

  • Dễ dàng kết chuyển nội dung lương sang chứng từ kế toán với Ecount ERP.
Quản lý lương