Would you like to visit another country's site?

Quản lý lương

Bạn đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm phần mềm quản lí lương cho công ty?
Hãy để ECOUNT ERP trở thành giải pháp quản lí cho bạn.

Đặc điểm riêng

 • Áp dụng công thức tính lương hiện tại của công ty vào ECOUNT.
 • Chỉ với một nút bấm, ECOUNT tự động tính lương theo công thức thu nhập và khấu trừ đã được thiết lập trước đó.
 • Kiểm tra chi tiết phiếu lương bằng nhiều hình thức đa dạng.
 • Phản ánh thông tin chi tiết lương vào kế toán nhanh chóng.

Tính năng quan trọng

 • Thiết lập khoản thu nhập, khoản khấu trừ

  • Thiết lập khoản thu nhập, khoản khấu trừ và công thức tính lương lên hệ thống ERP.
  • Chỉ định trả lương theo tháng hoặc theo giờ cho nhân viên.
  • Tính lương riêng biệt cho từng phòng ban, dự án và theo nhân viên.
 • Bảng lương tự động

  • Hệ thống tự động tính toán lương dựa trên thông tin nhân viên đã được đăng kí trước đó.
  • Liên kết với bảng chấm công khi tính lương theo giờ/ngày.
  • Hệ thống tự động khấu trừ các khoản bảo hiểm và khoản khấu trừ theo thiết lập ban đầu khi tính lương.
 • Tình hình bảng lương

  • Đa dạng báo cáo về lương như Sổ lương, tình hình lương của mỗi nhân viên hoặc phòng ban, vv.
  • Thiết lập tùy chỉnh biểu mẫu sổ lương theo yêu cầu của doanh nghiệp.
  • Gửi hàng loạt phiếu lương đến từng nhân viên qua email hoặc qua cổng lương online do ECOUNT cung cấp.
 • Liên kết với các tính năng khác

  • Dễ dàng kết chuyển nội dung lương sang chứng từ kế toán với ECOUNT ERP.
Quản lý lương