Would you like to visit another country's site?

Đơn mua hàng

Ở Ecount ERP thì có khả năng quản lý đơn đặt mua có hệ thống được liên kết từ đơn đặt bán hàng cho đến đặt mua, nhập kho.

Đặc điểm riêng

 • Có thể tạo đơn mua hàng dễ dàng bằng cách áp dụng dữ liệu được liên kết với đặt hàng.

Tính năng quan trọng

 • Nhập đơn đặt mua

  • Dựa vào dữ liệu của đơn bán hàng hoặc là liên kết số lượng nguyên vật liệu đã nhập ở kế hoạch mua hàng nên có thể tự động cập nhật vào đơn đặt mua.
  • Có thể liên kết dữ liệu đã nhập như kế hoạch đặt mua, đơn đặt hàng, yêu cầu báo giá v.v.
  • Có thể cài đặt ngày giao hàng theo từng mặt hàng rồi thực hiện quản lý lịch trình đặt mua. Cách thức thông báo đơn đặt mua đa dạng
 • Kiểm tra tình trạng nhập hàng

  • Có thể kiểm tra đối chiếu số lượng đặt mua với số lượng hàng nhập thực tế.
  • Có thể xem báo cáo theo nhiều dạng khác nhau như theo từng dòng dữ liệu, theo dạng lịch
Đơn mua hàng