Would you like to visit another country's site?

Quản lý sàn thương mại điện tử

Khách hàng gặp khó khăn trong việc quản lý hàng tồn kho của họ do lượng đơn đặt hàng và doanh số bán hàng được tổng hợp qua các trang thương mại điện tử khác nhau. Với tính năng quản lý cửa hàng trực tuyến của Ecount vấn đề này có thể dễ dàng được giải quyết.

Đặc điểm riêng

 • Thu thập dữ liệu đơn hàng nhận được từ các trang thương mại điện tử khác nhau và tổng hợp vào quản lý cửa hàng trực tuyến của ECOUNT ERP.
 • Dễ dàng chuyển đổi đơn đặt hàng đã thu thập của các trang thương mại điện tử thành đơn đặt hàng/bán hàng của ECOUNT ERP.
 • Với kết nối API, bạn không chỉ có thể thu thập đơn đặt hàng từ các trang thương mại điện tử mà còn có thể truyền dữ liệu ERP của bạn cho họ.

Tính năng quan trọng

 • Quản lý Tích hợp Cửa hàng Trực tuyến --> Quản lý tổng hợp trang thương mại điện tử

  • Kết nối, thu thập và quản lý các đơn đặt hàng từ các sàn TMĐT như Shopee,Lazada, v.v..
  • Không những thế, bạn còn có thể kết nối trực tiếp website bán hàng của mình vào hệ thống thông qua cổng API mà Ecount cung cấp.
 • Tạo dữ liệu ERP dễ dàng

  • Trực tiếp tạo phiếu ERP từ dữ liệu đơn hàng được thu thập từ các trung tâm thương mại.
  • Khi tạo phiếu ERP, bạn có thể chọn và áp dụng bất kỳ phiếu bán hàng hoặc phiếu đặt hàng nào bạn muốn.
 • Quản lý cửa hàng trực tuyến bằng kết nối API

  • Ngoài việc thu thập dữ liệu từ trang thương mại điện tử, bạn cũng có thể chuyển dữ liệu ERP của mình đến các sàn thương mại điện tử.
  • Truyền thông tin mặt hàng đã đăng ký trong ERP đến các trang thương mại điện tử và tự động đăng ký mặt hàng trong các trang thương mại điện tử.
  • Việc thay đổi trạng thái đơn đặt hàng như xác nhận, hoàn tất hoặc hoàn trả được áp dụng tương tự như trong các trang thương mại điện tử của bạn. ECOUNT ERP có thể được liên kết với nhiều cửa hàng trực tuyến.
Trung tâm shopping/Hành động Đơn đặt hàng Tiếp nhận yêu cầu Đăng ký hàng hóa
Đơn hàng mới Xác nhận đơn hàng(Nhận) Xác nhận đơn hàng(Truyền tin) Giao hàng Lệnh hủy được chấp nhận Đã hủy(Nhận) Đã hủy(Truyền tin) Lệnh trả được chấp nhận Đã trả Lệnh đổi được chấp nhận Đã đổi hàng Đăng ký hàng hóa