Would you like to visit another country's site?

Quản lý hoạt động kinh doanh

Quản lý hoạt động kinh doanh

Doanh nghiệp luôn cần quản lý chặt chẽ quy trình của mình hơn cùng với sự tăng trưởng của doanh số.
Ví dụ: vì kiểm tra tồn kho không chính xác nên nhận sai đơn đặt hàng, hay nhân viên kinh doanh đã bán hàng nhưng thông báo chậm trễ nên kế toán không cập nhật chính xác công nợ.
Nếu quy trình công việc không được vận hành xuyên suốt và tức thời sẽ khiến việc kinh doanh gặp nhiều trở ngại.
Vì vậy, kinh doanh càng phát triển, thông tin càng nhiều nên dữ liệu cần phải được số hóa chặt chẽ bằng phần mềm quản lý bán hàng.

Kinh doanh càng tốt thì

ECOUNT cung cấp hệ thống quản lý bán hàng tối ưu

Quản lý doanh số bán hàng

Nắm bắt rõ tình hình kinh doanh càng trở nên cấp thiết khi quy mô kinh doanh ngày càng mở rộng.
Có thể quản lý báo cáo doanh thu của từng nhân viên, từng cửa hàng trên ECOUNT.
Dữ liệu bán hàng được tự động phản ánh tức thời vào báo cáo kinh doanh, và báo cáo có thể xem dưới nhiều định dạng khác nhau mà không cần thực hiện thêm thao tác.

Quản lý tiền phải thu

Theo thời gian, số lượng khách hàng ngày một tăng lên dẫn đến khó khăn khi quản lý công nợ phải thu đối với từng khách.
Do đó, khi cập nhật các giao dịch bán hàng, hệ thống sẽ tự động phản ánh vào sổ sách các khoản phải thu, giúp kế toán hoàn thành công việc nhanh hơn.
Cung cấp đa dạng báo cáo như "Sổ khách hàng/Nhà cung cấp", nơi có thể xem được lịch sử giao dịch và số tiền phải thu của từng khách hàng.
Có thể ngăn chặn nợ xấu bằng cách cài đặt hạn mức tín dụng cho mỗi khách.

Tính toán lãi lỗ

Số tiền và tỷ lệ lãi lỗ được tính toán tự động dựa trên dữ liệu bán hàng.
Dễ dàng xem lợi nhuận không chỉ theo mặt hàng mà còn theo khách hàng, giúp lên chiến lược kinh doanh phù hợp để tối ưu hóa lợi nhuận.

Quản lý đơn giá

Có thể cài đặt đơn giá khác nhau của từng mặt hàng theo từng khách hàng, nhà cung cấp.
Khi tạo phiếu bán hàng mới thì đơn giá tự động thể hiện theo giá trị đã được cài đặt trước đó, giảm thiểu các trường hợp sai sót khi nhập liệu.
Cho phép áp dụng tự động giá giao dịch gần nhất.

Kiểm tra dữ liệu theo thời gian thực

Nhân viên kinh doanh có thể kiểm tra dữ liệu ngay cả khi đang ở bên ngoài.
Có thể quản lý bán hàng hay kiểm tra số dư tồn kho, đơn giá mặt hàng ngay trên các thiết bị di động mà không cần phải liên hệ nhân viên phụ trách.

Liên kết nghiệp vụ

Phần mềm quản lý bán hàng có thể tích hợp nhiều nghiệp vụ liên quan.
Khi nhập đơn đặt hàng, có thể áp dụng nội dung bảng báo giá; khi thực hiện bán hàng có thể áp dụng nội dung đơn đặt hàng để tạo phiếu. Việc này sẽ phòng tránh tình huống nhập sai hay sót trong công việc.
Vì có sự liên kết giữa các quy trình nên dễ nắm bắt được tình hình bán hàng như số lượng hàng bán chưa xuất kho, tình hình chưa đặt hàng, v.v..

Quản lý tồn kho

Có thể kiểm tra số lượng tồn kho thực tế nhằm nhận đơn đặt hàng phù hợp với số lượng hiện có.
Không chỉ tồn kho mà còn có thể quản lý các bước sau đó bao gồm quá trình giao hàng và bảo hành.