Would you like to visit another country's site?

Phần mềm quản lý bán hàng trợ thủ cho việc kinh doanh


Quản lý kinh doanh tốt với phần mềm quản lý bán hàng

Kinh doanh tốt thì sẽ phải phát sinh nhiều việc.
Ví dụ: vì kiểm tra tồn kho không kỹ nên nhận sai đơn đặt hàng hay là
nhân viên kinh doanh đã bán hàng nhưng mà không thông tin kịp thời đến bộ phận kế toán nên không quản lý được tiền chưa thu.
Nếu qui trình công việc không được chặt chẽ và suôn sẻ thì sẽ khiến việc kinh doanh gặp nhiều trở ngại.
Vì vậy, kinh doanh càng phát triển, công việc càng trở nên nhiều hơn thì phải hệ thống hóa bằng phần mềm quản lý bán hàng.
Kinh doanh càng tốt thì

Ecount có thể cung cấp môi trường để quản lý tốt việc kinh doanh.

Kiểm tra kết quả bán hàng

Nếu việc kinh doanh tăng thì việc quản lý kết quả và tình hình bán hàng trở nên quan trọng.
Trong phần mềm quản lý bán hàng của Ecount thì có thể biết trực quan thông qua báo cáo doanh thu bán hàng của từng nhân viên,từng cửa hàng.
Chi tiết bán hàng được phản ánh tự động vào báo cáo trên phần mềm quản lý bán hàng, được kiểm tra nhanh chóng bằng hình thức mong muốn mà không cần thêm thao tác.

Quản lý tiền chưa thu

Nếu khách hàng trở nên nhiều thì không thể quản lý số tiền chưa thu hằng ngày được.
Khi cập nhật các giao dịch lên phần mềm quản lý bán hàng Ecount sẽ phản ánh tự động số tiền bán hàng là khoản phải thu nên chỉ cần người phụ trách kế toán kiểm tra báo cáo là được.
Cung cấp đa dạng báo cáo như là 'Sổ khách hàng/Nhà cung cấp' có thể xem nội dung giao dịch hay là báo cáo,có thể xem số tiền của khoản phải thu đối với từng khách hàng.
Và,vì có thể chỉ định hạn mức cho mỗi khách hàng,nhà cung cấp nên giúp đỡ cho việc phòng tránh những khoản thu khó đòi.

Sản sinh lãi lỗ

Tỷ lệ và số tiền lãi lỗ lấy nội dung bán hàng làm cơ sở sẽ được sản sinh tự động.
Có thể kiểm tra dễ dàng lãi lỗ theo từng mặt hàng, và dĩ nhiên cũng theo từng khách hàng,nhà cung cấp nên giúp đỡ cho việc xây dựng chiến lược kinh doanh làm tăng sinh lời.

Quản lý đơn giá

Có thể chỉ định đơn giá khác theo từng khách hàng,nhà cung cấp của mỗi mặt hàng.
Khi tạo phiếu bán hàng thì đơn giá đã chỉ định vì được tự động áp dụng vào nên phòng tránh việc sơ sót nhập sai đơn giá.
Theo nhu cầu thì cũng có thể áp dụng đơn giá mặt hàng trong đơn giao dịch gần nhất một cách tự động.

Kiểm tra thời gian thực

Nhân viên kinh doanh cho dù ở ngoài vẫn có thể kiểm tra dữ liệu.
Kết nối phần mềm quản lý bán hàng bằng điện thoại hay máy tính bảng là có thể kiểm tra dữ liệu cần thiết nên muốn kiểm tra số lượng tồn kho hay đơn giá mặt hàng là có thể kiểm tra nhanh chóng, không cần điện thoại cho nhân viên phụ trách.

Liên kết nghiệp vụ

Phần mềm quản lý bán hàng có thể tích hợp nhiều nghiều nghiệp vụ liên quan.
Khi nhập đơn đặt hàng thì có thể áp dụng nội dung bảng báo giá và khi thực hiện bán hàng thì có thể áp dụng nội dung đơn đặt hàng để tạo phiếu.
Việc này sẽ phòng tránh trước tình huống nhập sai hay sót trong công việc.
Vì đang được liên kết tất cả công việc như vậy nên cũng dễ dàng nắm bắt tình hình tiến hành công việc như kiểm tra số lượng chưa bán so với đơn đặt hàng.

Quản lý tồn kho

Vì có thể kiểm tra tồn kho đúng với thực tế nên có thể nhận đơn đặt hàng đúng với tồn kho đang có.
Xem số lượng nguyên/phụ liệu có ở nhà máy và có thể kiểm tra kế hoạch sản xuất theo đó,
giúp đỡ trong việc liên kết công việc giữa các phòng ban như tính số lượng đơn đặt hàng đúng với số lượng sản xuất.