Would you like to visit another country's site?

Quản lý Bán Hàng

Doanh nghiệp ngoài việc quản lý bán hàng còn cần phải quản lý các dữ liệu khác như tồn kho, doanh thu và công nợ.
Sử dụng tính năng bán hàng Ecount ERP, doanh nghiệp có thể liên kết và quản lý tồn kho, doanh thu và công nợ một cách dễ dàng. Do đó nâng cao hiệu suất quản lý doanh nghiệp và tiện lợi hơn.

Đặc điểm riêng

 • Sử dụng nhiều cách thức nhập liệu để tối đa hóa hiệu suất làm việc.
 • Tạo và liên kết đồng thời hóa đơn với phiếu bán hàng.
 • Phần mềm quản lý bán hàng giúp bạn dễ dàng xem lược sử giao dịch và kiểm tra các báo cáo bán hàng với nhiều trạng thái khác nhau.

Tính năng quan trọng

 • Cách thức nhập bán hàng

  • Dựa vào đơn đặt hàng đã tạo trước đó bạn có thể tạo phiếu xuất kho với nút bấm đơn giản.
  • Có thể tạo phiếu xuất kho bằng máy quét mã vạch hoặc là ứng dụng trên điện thoại.
  • Có thể tạo hàng loạt phiếu bán hàng một cách nhanh chóng với tính năng excel của Ecount.
 • Quản lý hóa đơn

  • Phát hành trực tiếp hóa đơn điện tử dựa trên phiếu bán hàng.
  • Có thể phát hành lập tức hóa đơn bán hàng dựa vào dữ liệu của phiếu bán hàng đã nhập trên phần mềm bán hàng.
  • Cho phép gom nhiều hóa đơn xuất theo tháng hoặc tách lẻ thành từng đơn riêng lẻ.
 • Kiểm tra dữ liệu bán hàng

  • Kiểm tra chi tiết và trực quan tình hình bán hàng thông qua báo cáo phần mềm bán hàng của Ecount.
  • Kiểm tra chi tiết và trực quan tình hình bán hàng thông qua báo cáo bán hàng trên phần mềm của Ecount.
  • Thông qua việc cài đặt, có thể dễ dàng kiểm tra dữ liệu bán hàng theo hình thức mong muốn như tình hình bán hàng theo nhân viên kinh doanh.
Quản lý Bán Hàng