Would you like to visit another country's site?

Phiếu bán hàng

Nội dung giao dịch phải được ghi nhận chính xác thông tin vì có ý nghĩa thừa nhận sự mua bán.
Nội dung giao dịch trong Ecount ERP chứa đựng tất cả thông tin mua bán giữa người dùng và khách hàng.

Đặc điểm riêng

 • Có thể truy xuất báo cáo phiếu bán hàng cùng lúc với nhập bán hàng.
 • Mẫu biểu của phiếu bán hàng có thể tùy ý cài đặt theo mong muốn của người dùng.
 • Có thể gửi phiếu bán hàng cho người phụ trách giao dịch bằng phương pháp đa dạng.

Tính năng quan trọng

 • Tạo và phát hành hóa đơn bán hàng

  • Có thể truy xuất phiếu bán hàng đồng thời với nhập phiếu bán hàng.
  • Có thể tạo hóa đơn bán hàng theo một tháng hoặc tự do tách lẻ hóa đơn theo từng sản phẩm.
  • Có thể cài đặt thời gian và gửi hàng loạt phiếu bán hàng một cách tiện lợi.
  • Khi gửi mail hóa đơn (thuế) điện tử thì có thể bao gồm hóa đơn bán hàng và gửi.
 • Thiết lập mẫu biểu hóa đơn bán hàng

  • Ngoài mẫu biểu hóa đơn bán hàng mặc định thì bạn có thể cài đặt để sử dụng theo đúng với mẫu biểu của từng công ty.
  • Có thể thêm và tự do truy xuất những mục muốn hiển thị ở phiếu bán hàng như tài khoản nhận tiền, chưa thu.
 • Phương pháp gửi hóa đơn bán hàng

  • Ngoài in thì có thể gửi theo cách thức đa dạng thông qua e-mail, SMS, Fax.
  • Có thể đính kèm file khi gửi hóa đơn bán hàng.
  • Nếu không thể sử dụng PC thì có thể gửi hóa đơn bán hàng thông qua ứng dụng điện thoại(App) vì vậy cũng có thể xử lý công việc tức thời.
Phiếu bán hàng