Would you like to visit another country's site?

Hỏi đáp về hoạch định nguồn lực doanh nghiệp

 • Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp ERP là gì?

  Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp tích hợp thông tin xuyên suốt trong một tổ chức. Các hệ thống ERP thường tích hợp tài chính kế toán, sản xuất, quản lý chuỗi cung ứng, bán hàng, và các bộ phận nguồn nhân lực để cho phép thông tin dễ dàng di chuyển trong một tổ chức dẫn đến hoạt động kinh doanh hiệu quả hơn.
 • Lợi ích của phần mềm ERP là gì?

  Mỗi công ty tìm kiếm phần mềm ERP theo mục đích riêng của họ cái mà họ mong muốn đạt được từ hệ thống. Tuy nhiên, nhiều công ty cố gắng để có một hệ thống mà sẽ cho phép họ:
  • Tăng hiệu quả
  • Tăng dòng thông tin
  • Cung cấp thông tin tiêu biểu hỗ trợ cho người ra quyết định
  • Giảm sai sót
  • Hạn chế được các thao tác nhập lại dữ liệu nhiều lần
  • Tạo ra một hệ thống làm việc hiệu suất
 • Lợi ích của mô hình điện toán đám mây ERP là gì?

  Có rất nhiều lợi ích khi dùng phần mềm điện toán đám mây ERP. Lợi ích chính bao gồm:
  • Không cần máy chủ
  • Không phí bảo trì
  • Không phí nâng cấp
  • Không cần bộ phận kỹ thuật
  • Hệ thống tiêu chuẩn hoá
  • Không cần nhiều thời gian để thực hiện
  Chúng tôi sẽ đảm nhận việc triển khai thực hiện, bảo trì, máy chủ, nâng cấp,v.v…
 • Tôi cần xem xét điều gì khi lựa chọn phần mềm ERP?

  Lựa chọn phần mềm ERP là một quyết định quan trọng giúp hỗ trợ đánh giá toàn diện về công ty. Điều quan trọng là xác định những điều kiện triển khai phù hợp với công ty. Phần mềm ERP không phải là phần mềm thích hợp cho tất cả các quy mô của doanh nghiệp. Dưới đây là những yếu tố quan trọng để kiểm tra:
  • Những yêu cầu của doanh nghiệp
   Chọn một hệ thống ERP được thiết kế chủ yếu cho ngành công nghiệp và quy mô kinh doanh của bạn. Sẽ không hợp lý nếu một nhà bán lẻ đa quốc gia lại lựa chọn một hệ thống ERP được thiết kế cho cho các công ty sản xuất có quy mô nhỏ và vừa.
  • Khả năng mở rộng
   Các hệ thống ERP cần được phát triển cùng với doanh nghiệp và môi trường kinh doanh luôn có sự biến đổi. Nếu hệ thống không thể dễ dàng nâng cấp trong năm năm tới, nó sẽ trở nên lỗi thời.
  • Hỗ trợ
   Việc sử dụng và áp dụng các phần mềm ERP thì cần thời gian và cần được hỗ trợ. Nên điều quan trọng là phải biết được nhà cung cấp dịch vụ sẽ hỗ trợ đến đâu và phải chi trả bao nhiêu cho việc hỗ trợ đó.
  • Phần mềm thông thường hay phần mềm tích hợp điện toán đám mây
   Khi lựa chọn phần mềm ERP, bạn phải xem xét liệu công ty có đòi hỏi phần mềm ERP thông thường vì một số yêu cầu cụ thế hay vì các nguyên nhân khác hay không? Hiện công ty có các nguồn lực nào để hỗ trợ phần mềm ERP thông thường hay không? Nếu không, bạn nên đánh giá lựa chọn hệ thống ERP khác. Những câu hỏi này là rất cần thiết cho sự thành công lâu dài của hệ thống ERP của bạn.
 • Các loại phần mềm kế toán hiện tại là gì?

  Có ba loại chính của phần mềm kế toán dành cho các doanh nghiệp: kế toán thuế, kế toán / kế toán quản lý quỹ, và phần mềm hỗ trợ kinh doanh.
  • Phần mềm kế toán thuế
   được sử dụng để xác định và báo cáo đúng số tiền thuế, và các cơ quan thích hợp, dựa trên các giao dịch kinh doanh.
  • Phần mềm quản lý sổ sách kế toán / quỹ
   được sử dụng chủ yếu cho người ghi chép sổ kế toán, người được công ty cho phép sử dụng quỹ để duy trì ghi chép về các giao dịch tài chính chứng minh cho việc sử dụng quỹ. Ngoài ra, nó được sử dụng để ghi lại lịch sử giao dịch kinh doanh đã thực hiện với khách hàng để ngăn ngừa các vấn đề có thể xảy ra sau này.
  • Phần mềm hỗ trợ kinh doanh
   được sử dụng trong trường hợp giám đốc điều hành của công ty không tự mình xử lý tất cả các hoạt động kinh doanh mà chỉ định các bộ phận phân chia nhiệm vụ để các cá nhân làm việc hiệu quả, và việc chia sẻ thông tin là cần thiết. Ngoài ra, việc nhập các nhiệm vụ đã hoàn thành không được thực hiện sau đó mà được thực hiện trực tiếp thông qua phần mềm kế toán.
  Yếu tố khác để đánh giá là phần mềm sẽ được chuyển giao như thế nào. Doanh nghiệp sẽ mong muốn một phần mềm được cài đặt trên hệ thống nội bộ hay là phần mềm kế toán tích hợp điện toán đám mây? Một số công ty đòi hỏi phải có phần mềm trên hệ thống nội bộ vì một số yêu cầu và vì lí do bảo mật. Tuy nhiên, các công ty nhỏ có thể có được nhiều lợi ích hơn từ phần mềm kế toán nền tảng đám mây.
 • Làm thế nào để chọn phần mềm kế toán doanh nghiệp?

  Loại phần mềm được chọn phụ thuộc vào yêu cầu của doanh nghiệp, khả năng mở rộng thêm và ngân sách của công ty. Điều quan trọng là phải đánh giá đầy đủ về doanh nghiệp và các yêu cầu hiện tại của ngành nghề. Ngoài ra, phần mềm có được nâng cấp dễ dàng để đáp ứng các quy định mới và phát triển cùng với công ty hay không. Nếu chương trình không thể phát triển, thì nó không đáng để đầu tư. Nhưng may mắn là có rất nhiều lựa chọn có sẵn với nhiều mức giá khác nhau.
 • Lợi ích của việc sử dụng phần mềm kế toán tích hợp điện toán đám mây là gì?

  Lợi ích của việc sử dụng phần mềm tích hợp điện toán đám mây là khả năng sử dụng nó bất cứ thời gian nào, bất cứ nơi đâu mà không cần phải bảo trì các máy chủ và phần mềm. Nó có thể dễ dàng được truy cập bởi tất cả các nhân viên với thông tin nhanh và chính xác. Hệ thống có thể được nâng cấp thường xuyên để theo kịp với những thay đổi của môi trường kinh doanh.