Would you like to visit another country's site?

PHIÊN BẢN DÙNG THỬ

Đây là phiên bản miễn phí

  • Yêu cầu bản dùng thử ngay bây giờ, bạn có thể sử dụng miễn phí
    trong vòng 7 ngày với đầy đủ tất cả tính năng giống phiên bản chính thức.
  • Bạn chỉ cần nhập thông tin liên lạc của mình một cách chính xác là có thể bắt đầu sử dụng ngay.

Những tính năng bạn có thể sử dụng nếu yêu cầu bản dùng thử ECOUNT

  • Bạn có thể dùng được tất cả tính năng mà ECOUNT đang cung cấp.
  • Bạn có thể tùy chỉnh cấu hình cho phù hợp với quy trình nghiệp vụ của công ty mình.
  • Bạn có thể thêm ID không giới hạn để sử dụng cùng với nhân viên của mình.
  • Bạn có thể nhập và tìm kiếm dữ liệu thực tế của công ty mình.
  • Bất cứ khi nào bạn cũng có thể nâng cấp để trở thành thành viên có tính phí.
  • Khi nâng cấp thành viên, dữ liệu bạn nhập hiện tại vẫn không bị mất đi.

Sự khác biệt giữa Demo và các phiên bản dùng thử miễn phí là gì?