Would you like to visit another country's site?

GIỚI THIỆU TRỰC TUYẾN

Hãy tìm hiểu xem ECOUNT ERP có thể giúp ích gì cho nghiệp vụ của công ty bạn nhé.

  • Chúng tôi có thể kết nối từ xa đến máy tính của bạn để cùng xem chung một màn hình và tư vấn chi tiết cho bạn.
  • Bạn có thể được tư vấn trực tuyến phù hợp với những nhu cầu của chính công ty mình.
  • Bạn có thể nhìn thấy chính xác cách sử dụng để biết nên làm thế nào áp dụng chương trình vào nghiệp vụ của công ty mình.

Bạn có thể tiết kiệm được thời gian tìm hiểu về ERP

  • Thông qua buổi giới thiệu trực tuyến bạn có thể khảo sát ngay lập tức xem có nên sử dụng phần mềm hay không
  • Nếu ECOUNT ở vị trí khó có thể gửi nhân viên đến tư vấn trực tiếp tại văn phòng của bạn thì hình thức giới thiệu trực tuyến là phương án thay thế khá tốt.